Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe – wady i zalety UFK

UFK czyli ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to połączenie polisy ubezpieczeniowej na życie z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Produkt ten nazywany jest także unit-linkiem. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zyskują w ostatnich latach na popularności. W pierwszym półroczu br. wartość aktywów zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych wzrosła o 3,2 mld zł i osiągnęła rekordowy poziom 38,5 mld zł. Dla porównania – wartość aktywów zainwestowanych w funduszach inwestycyjnych na koniec czerwca 2012 wyniosła 109 mld zł.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zaczęły cieszyć się powodzeniem po wprowadzeniu tzw. podatku Belki, który wynosi 19 % wartości zysków kapitałowych. Opakowanie funduszu inwestycyjnego w formę polisy ubezpieczeniowej pozwala na odroczenie zapłaty tego podatku do momentu zakończenia inwestycji.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe - rodzaje

Na rynku dostępne są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oparte na jednym funduszu inwestycyjnym oraz UFK oferujące dostęp do wielu funduszy – na bazie konstrukcji fund of funds (fundusze funduszy).

Nie musisz się znać na inwestowaniu - zrobimy to za Ciebie!

Sprawdź jak działa asset management »

Oferta UFK obejmuje typową gamę funduszy inwestycyjnych zróżnicowanych pod kątem ryzyka: od bezpiecznych funduszy rynku pieniężnego po fundusze rynku akcji. W większości UFK firmy ubezpieczeniowe wszystkie środki powierzone przez klientów lokują właśnie w fundusze – własne lub wybrane z oferty rynkowej. Dostępne są głównie fundusze polskie, ale także wybrane fundusze zagraniczne.

Oferta ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jest zróżnicowana. Obejmuje większość typowych ubezpieczeń na życie, polis posagowych, indywidualnych kont emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz ubezpieczeń grupowych.

Zalety i wady ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Instytucje reklamujące ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe eksponują ich korzyści dla klienta – możliwość szerokiego wyboru funduszy i przenoszenia środków pomiędzy nimi bez konieczności płacenia podatku Belki. Materiały promocyjne podkreślają też dostęp do ubezpieczenia oraz korzystne przepisy spadkowe, dotyczące ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Wszystkie potencjalne zalety zakupu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego minimalizuje jednak jedna zasadnicza wada – bardzo wysoki poziom kosztów. Po pierwsze UFK od każdej wpłacanej kwoty pobierają opłatę manipulacyjną, może ona wynosić nawet do 4%. Ponadto pobierają one opłatę za zarządzanie, która ma zasadniczy wpływ na wysokość końcowego zysku, obniżając go znacząco. Opłata za zarządzanie naliczana zostaje za każdy dzień uczestnictwa w funduszu, a określona jest w postaci wartości procentowej w skali roku.

W funduszach inwestycyjnych wysokość opłaty za zarządzanie zależy od strategii inwestycyjnej – generalnie im więcej akcji w portfelu tym opłata jest wyższa. Dla funduszy agresywnych może ona wynosić nawet 4% rocznie. Firmy ubezpieczeniowe pobierają natomiast opłatę za zarządzanie w wysokości do 2%. W obu przypadkach wartość procentowa naliczana jest od całości zgromadzonego przez klienta kapitału, wpłaconych środków oraz wypracowanych zysków.

W większości ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wymagane jest zadeklarowanie cykliczności wpłat przez okres kilku – 5 lub nawet 10 lat. Zazwyczaj wcześniejsza likwidacja polisy wiąże się z wysokimi karami, które w niektórych firmach, w pierwszych 2 latach inwestycji, sięgają nawet 90% wpłaconych środków. Dla klienta oznacza to praktycznie brak dostępu do swoich oszczędności w przypadku nagłej potrzeby skorzystania z nich.

Ze względu na wysoki poziom opłat, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem od UFK jest nabywanie produktów inwestycyjnych osobno, po dokładnej analizie poziomu opłat, a osobno ubezpieczeń na życie. W UFK uposażony utrzymuje wypłatę wyższej kwoty – sumy ubezpieczenia albo zebranego kapitału. Przez cały czas korzystania z produktu klient płaci za dwa rozwiązania, za ubezpieczenie i za inwestycję, ostatecznie natomiast otrzymuje środki z jednego z nich.

UFK a asset management

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to jedno z najdroższych, najmniej korzystnych dla klienta rozwiązań inwestycyjnych na rynku. Natomiast najbardziej przejrzystym i przyjaznym rozwiązaniem jest asset management czyli indywidualne zarządzanie inwestycjami.

Po pierwsze w przypadku asset management nie występuje opłata manipulacyjna. Po drugie opłata za zarządzanie jest o 1,5% niższa niż w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych, a nawet o 3,5% niższa niż w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Tak znaczna różnica ma ogromny wpływ na ostateczny wynik.

Zalety asset management nie ograniczają się jednak wyłącznie do niższych kosztów. Jest to rozwiązanie umożliwiające w pełni indywidualny dobór strategii inwestycyjnej. W nowoczesnych firmach asset management klient ma ponadto stały dostęp on-line do informacji w co dokładnie – w jakie akcje czy obligacje – zainwestowane są jego oszczędności.

W świecie finansów dobrym wyznacznikiem, czy rozwiązanie jest korzystne dla klienta, czy nie, jest poziom złożoności. Generalnie im bardziej skomplikowany produkt, tym większe prawdopodobieństwo, że są w nim ukryte dodatkowe koszty lub bariery praktycznie blokujące dostęp do pieniędzy na kilka lat. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy to produkt bardzo złożony. Konstrukcja asset management jest natomiast prosta, w pełni przejrzysta, a z zainwestowanych oszczędności klient może skorzystać zawsze, bez żadnych dodatkowych opłat czy warunków.