Giełda Papierów Wartościowych – godziny sesji i rodzaje notowań

Początkującym inwestorom Giełda Papierów Wartościowych kojarzy się głównie z możliwością kupna akcji wybranych spółek. Oczywiście to prawda. Jednak warszawska giełda daje dostęp do znacznie większej liczy instrumentów finansowych, w tym tych powiązanych z rynkiem akcji. Warszawska giełda jest jak wielki sklep, gdzie za pośrednictwem domu maklerskiego, można kupować akcje, obligacje, instrumenty pochodne, ETFy, produkty strukturyzowane, certyfikaty inwestycyjne, warranty, a także można zarabiać na spadkach cen akcji – tzw. krótka sprzedaż.

Na początek jednak warto dowiedzieć się w jakich godzinach trwają sesje giełdowe oraz jakie wyróżniamy rodzaje notowań. System notowań ciągłych obejmuje miedzy innymi akcje najbardziej płynnych spółek, obligacje, ale także prawa poboru i prawa do akcji, kontrakty terminowe, warranty i certyfikaty inwestycyjne. System notowań jednolitych dotyczy natomiast akcji spółek, które charakteryzują się mniejszą płynnością.

Godziny otwarcia giełdy papierów wartościowych

Giełda czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.35, to znaczy, że w tym czasie można składać dyspozycje, które znajdą się w arkuszu zleceń. Zakupów jednak można dokonywać głównie w godzinach 8.30-17.20. Zlecenia składane po zamknięciu handlu w dniu poprzednim i przed jego rozpoczęciem mają jednak wpływ na kurs otwarcia. Dlatego kurs zamknięcia z dnia poprzedniego nie musi być identyczny z kursem otwarcia w następnym dniu. Możemy wyróżnić też dwa zasadnicze rodzaje notowań – ciągłe i jednolite.

Notowania ciągłe

Sesja notowań ciągłych rozpoczyna się od przyjmowania zleceń na otwarcie, ta faza trwa do godziny 8.00 do 8.30 dla instrumentów pochodnych i do 9.00 m.in. dla akcji. Następnie do godziny 17.20 trwają notowania, a przez kolejne 10 minut przyjmowane są zlecenia na zamknięcie, które ma miejsce o 17.30. Ostatnim etapem sesji jest dogrywka, podczas której mogą być realizowane zlecenia po wcześniej określonej cenie.

Notowania jednolite

Cenę dla instrumentów notowanych w systemie jednolitym określa się dwukrotnie w ciągu dnia, o godzinie 11.00 i 15.00. Poprzedza je czas przyjmowania zleceń otwarcia, a kończy półgodzinna dogrywka. Zatem od 15.30 do 17.35, gdy w systemie ciągłym ma miejsce dogrywka, na rynku notowań jednolity można składać zlecenia na otwarcie następnej sesji. W tym momencie na Giełdzie Papierów Wartościowych w systemie jednolitym notowanych jest 11 podmiotów.

Znając godziny, w których odbywa się handel na giełdzie, a także posiadając rachunek maklerski (o czym pisaliśmy na blogu) można rozpocząć zakup papierów wartościowych. Możliwości wyboru jest wiele. Dostępne są oczywiście akcje, ale także ETFy, opcje, kontrakty terminowe, warranty czy obligacje korporacyjne i samorządowe. Zatem jakie możliwości inwestycyjne, jakie rozwiązania oferuje giełda papierów wartościowych? O tym w jednym z kolejnych tekstów na naszym blogu.