Dywidendy 2013 – powtórzą się dywidendowe żniwa

Od początku 2013 roku na GPW notowanych jest 438 spółek, wiele z nich już zapowiedziało, że w 2013 roku planuje wypłacić dywidendę za 2012 rok. Rok 2012 miał rekordową stopę dywidendy. Wyniosła ona 3,9%, gdy rok wcześniej miała wartość 2,9%. Łącznie 127 spółek wypłaciło w 2011 roku dywidendy o wartości 23 mln zł, tymczasem w 2012 niemal 200 spółek zdecydowało się część zysku przekazać akcjonariuszom.

Czy dywidendy w 2013 powtórzą wynik poprzedniego roku?

W ubiegłym roku inwestorzy, którzy oczekiwali zysku z dywidendy mogli zainwestować w akcje kilkudziesięciu spółek, w których stopa dywidendy wyniosła 5-7%. W spółkach takich jak KGHM, PZU, czy Telekomunikacja Polska stopa dywidendy sięgała nawet poziomu kilkunastu procent.

Nie musisz się znać na inwestowaniu - zrobimy to za Ciebie!

Sprawdź jak działa asset management »

Rekordowo wysoką stopę dywidendy 128,7% odnotowali akcjonariusze PBOANIOLA. W przypadku drugiej EMPERII stopa wyniosła 102,94%. Zarząd EMPERII informował wtedy, że nie ma nic przeciwko temu by wypłacić cały zysk z 2012 w formie dywidendy w 2013 roku. Wśród największych spółek kilka wypłaciło dwucyfrowe zyski z dywidendy: PGE 17,09%; BUDIMEX 15,98%; KGHM 14,72%; SYNTHOS 13,15%; TPSA 12,2%; TAURONPE 11,19%.

Dywidendy 2013 – kto planuje podzielić się zyskiem

Już od kilku miesięcy kolejne spółki zapowiadają, że będą wypłacać dywidendę w 2013 roku. Nie powinno więc w tym roku zabraknąć okazji dla tych, którzy chcą zarabiać na dywidendach lub tych, którzy od lat inwestują w te same spółki.

Zarząd PZU chciałby według zapowiedzi prezesa przeznaczyć 100% zysku na wypłatę dywidendy. W ubiegłym roku PZU na dywidendę przeznaczyło 1,94 mld zł. Banki też zamierzają dzielić się zyskiem z akcjonariuszami w 2013 roku. Bank Handlowy chce wypłacić 75% zysku. Zysk banku za 2012 rok jest o 31% wyższy niż w roku poprzednim i bank mógłby wypłacić około 5zł dywidendy na akcje. Zarząd BRE Banku zamierza rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 33% zysku spółki. ING Bank Śląski planuje powrócić do wypłaty dywidendy. Niestety ze względu na brak możliwości wypłaty dywidendy za 2012 rok (bank nie spełnia wszystkich wymogów KNF do wypłaty dywidendy), bank planuje rozpocząć wypłaty dywidendy od zysku za 2013 rok. Ostatni raz ING wypłacał dywidendę z zysku za 2010 rok i była ona na poziomie 28%.

Z innych spółek warto zwrócić uwagę na Synthos, który przedstawił już proponowaną wysokość dywidendy na poziomie przynajmniej równym temu z poprzedniego roku. Byłoby to ponad 660 mln zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Budimex w obecnym czasie nie widzi przeciwskazań do wypłaty dywidendy w 2013 roku, ale ostateczną decyzję zarząd spółki ma podjąć po pierwszym kwartale. W poprzednim roku Budimex wypłacił dywidendę w wysokości 10,97zł na jedną akcję.

PGE może być jedną ze spółek, dzięki którym państwowy apetyt na gotówkę pozwoli na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W 2011 roku PGE na wypłatę dywidendy przeznaczyła 2,92 mld zł, a w 2012 3,42 mld zł. W przypadku KGHM również będzie można prawdopodobnie zaobserwować naciski ze strony resortu skarbu by dywidenda była na wysokim poziomie. W zeszłym roku KGHM płacił 28 zł za akcję.

Grupa Żywiec zapowiada, że wypłaci dywidendę w 2013 roku. Z zysku za 2011 rok Grupa Żywiec wypłaciła łącznie 33zł na akcję. W grudniu 2012 roku spółka już wypłaciła dywidendę zaliczkową w wysokości 4 zł na akcje. Zysk Grupy Żywiec za 2012 roku jest porównywalny do tego z roku poprzedniego.

Prezes Forte zapowiedział, że spółka planuje wypłatę dywidendy, która mogłaby być wyższa niż 0,75zł za akcję (taki poziom był w latach 2011 i 2012). Jednak wysokość dywidendy będzie uzależniona od wyników sprzedaży w pierwszych miesiącach 2013 roku.

Asseco zapowiada, że planuje wypłacić dywidendę w 2013. Prezes potwierdził również, że może być ona na poziomie oczekiwanym przez analityków czyli między 0,64, a 0,95zł za akcje. W zeszłym roku na jedną akcję przypadało 0,36zł dywidendy, a spółka na jej wypłatę przeznaczyła ponad 18 mln zł.

Qumak planuje wypłacić dywidendę w 2013 roku. Byłaby to zaległa dywidenda z zysku za 2011 rok w wysokości 0,75zł za akcję. Dodatkowo spółka planuje również wypłacić dywidendę z zysku za 2012. Łącznie mogłoby to być 1,25 – 1,35 zł na akcję.

Dywidendy 2013, a indywidualna strategia inwestycyjna

Inwestor, który zna swój profil inwestycyjny i wie, że może inwestować na giełdzie powinien dobierać do portfela spółki nie tylko na podstawie informacji o dywidendach. Warto pamiętać, że na bieżący kurs akcji wpływa wiele czynników, a sytuacja w spółce zmienia się cały czas. Rozpoczynając inwestowanie na giełdzie czy inwestując od dłuższego czasu warto sprawdzić swój profil inwestycyjny by poznać jaka strategia inwestycyjna jest najlepiej dopasowana do potrzeb inwestora.

Inwestorzy, którzy nie wiedzą jak inwestować samodzielnie w akcje czy obligacje mogą skorzystać z doświadczenia ekspertów zarządzających w strategiach dostępnych w asset management. Zespół zarządzania aktywami podejmuje decyzje inwestycyjne za inwestora i buduje jego indywidualny portfel inwestycyjny.